Home

JBH FONDENE


En del af en unik konstruktion

I JBH GRUPPEN A/S mener vi, at det er en fordel, hvis medarbejderne har stor indflydelse på deres arbejdsplads. Medarbejderne i koncernens selskaber er derfor medejere af koncernen gennem medarbejderfonde.


I forhold til hvert af koncernens 3 datterselskaber er der oprettet en medarbejderfond, som har medejerskab via moderselskabet JBH GRUPPEN A/S. Alle indtægter fra afkast af fondskapitalen i den enkelte medarbejderfond anvendes til gavn for medarbejderne i det enkelte selskab.


Fondsbestyrelserne vælges efter bestemte regler, hovedsageligt af medarbejderne. Både nuværende og pensionerede medarbejdere kan indvælges. Fondenes udlodninger kan kun tilgå medarbejdere fra koncernselskaberne efter nogle helt faste regler. Både disse regler og reglerne om bestyrelsens sammensætning samt en nærmere beskrivelse af fondenes formål og virke findes i fondsvedtægterne.


Klik på linkene herunder for at komme til medarbejderfondenes hjemmesider.